A tisztesség a tett hajtóereje

Minden tettet egyfajta eredmény követ. Ez az eredmény a tisztességes kivitelezéstől függ. Elégedettséget ad, vagy az erkölcsi hiányosság miatt, elégedetlenséget. Milyen egyszerű igaz?! Akkor miért nem megy az emberiség nagy részének a kivitelezés? A válasz szintén egyszerű.

Az önzés energiája a tettben. Amekkora az önös és nem a közérdek, akkora mértékű az eredményben a probléma. Mi köze a pénznek ehhez, nem jön össze ettől a nagy pénz tervezete, ami ráadásul realitásokon alapul? Dehogynem, ha benne van az életed “paklijában”, akkor simán. Viszont ne úgy értsd, hogy a pénz mennyiségének tervezete csökken az önös érdek mértékével! Lehet ez is, de ritkább. A legtöbb esetben az anyagi természet az élet más területein veszi el azt, amit a “mi” önös cselekedeteink elvettek.


Ez lehet magánélet, társadalmi helyzet, pozíció, egészség, család, stb...

Egyszerűbben, amit másoknak okoztunk negatívat az önös cselekedettel, azt a negatív érzést kapjuk meg az élet bármely más területéről. Na bumm! Ezért nem értik az emberek, és lepődnek meg, hogy miért történnek velül olyan dolgok, amikre nem számítottak. Ezt a teremtés illuzórikus energiája adja, ez a feladata, amit precíziós pontossággal kivitelez.

Mindaddig tart bennünket fogságban, ameddig alázattal meg nem hajolunk a teremtés előtt. Ekkor erejét veszti, a meghajolás mértékével. Így a hajtóerő mibenléte is érthetővé vált. Törekedj erre!